เงื่อนไขการให้บริการ

Terms of Service

นโยบายการรับคืนสินค้า

1. เมื่อลูกค้าพบว่าเกิดความผิดพลาดในรายการสินค้าที่ได้รับ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันทีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า โดยจะต้องแจ้งภายในวันที่รับสินค้าเท่านั้น

2. ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดรายการหรือใส่จำนวนสินค้าผิด บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าทั้งหมด

3. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรายการหรือใส่จำนวนผิด

กรณีเป็นสินค้าของสด ผัก หรือผลไม้ บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าเมื่อสินค้ายังไม่เปลี่ยนสภาพเท่านั้น
กรณีเป็นสินค้าแช่แข็ง บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าเมื่อสินค้ายังไม่ละลายหรือไม่เปลี่ยนสภาพเท่านั้น
กรณีเป็นสินค้าของชำเปียก ของชำแห้ง Grocery - Food หรือ Grocery - Non Food บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าเมื่อบรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะเท่านั้น

นโยบายการชดเชยสินค้า

1. เมื่อลูกค้าพบว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามสเปคหรือมีจำนวนไม่ครบตามที่สั่ง กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
2. หลังได้รับแจ้ง บริษัทฯ จะดำเนินการตัดบิล หรือส่งรายการสินค้าที่ถูกต้องไปให้ใหม่ภายในวันนั้นหรือวันถัดไป (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องใช้สินค้าด่วนหรือไม่ แล้วแต่กรณี)
  • Address

    บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
    1-2 ก, 350/1-2 หมู่ที่ 13
    ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

  • Phone

    Phone: 02-536-6963, 02-536-6964
    Fax : 02-536-6965, 02-536-7043

  • Contact

    Facebook : FoodvilleTH
    LINE OA : @foodville
    Email : cs@foodville.co.th

error: Content is protected !!
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner