บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด

Foodville
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบทุกประเภทที่ใช้สำหรับประกอบอาหารอย่างครบครัน สินค้าของเราทุกชิ้นมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบอาหาร และจัดจำหน่ายในราคายุติธรรม ตลอดจนให้บริการจัดส่งสินค้าถึงที่อย่างปลอดภัยและตรงเวลา
บริษัทฯ ของเราเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร
foodville เกี่ยวกับเรา

ภายใต้แนวคิด

One-stop Service Solution

ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า และมีสินค้าทุกหมวด ครบตามความต้องการของผู้ประกอบอาหารและใช้ในการประกอบอาหารของธุรกิจ Catering โดยเราให้บริการส่งสินค้าแก่ โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ภัตตาคารระดับบน รวมทั้งร้านอาหารที่มีเครือข่ายในเขต กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
foodville เกี่ยวกับเรา
foodville เกี่ยวกับเรา

การจดทะเบียนบริษัท

โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็น นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549087552
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1-2 ก, 350/1-2 หมู่ที่ 13
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 • Address

  บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
  1-2 ก, 350/1-2 หมู่ที่ 13
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

 • Phone

  Phone: 02-536-6963, 02-536-6964
  Fax : 02-536-6965, 02-536-7043

 • Contact

  Facebook : FoodvilleTH
  LINE OA : @foodville
  Email : cs@foodville.co.th

error: Content is protected !!
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner