ขั้นตอนการสั่งซื้อ

How to Order

เป็นขั้นตอนเฉพาะการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น

  • ติดต่อ/ สอบถามข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
  • ส่งรายการวัตถุดิบ (Market List) และสเปคสินค้าที่ต้องการโดยสังเขปให้ทางเจ้าหน้าที่
  • รอรับใบเสนอราคาและเงื่อนไขการค้ามาตรฐาน (เช่น เครดิตเทอม, วงเงินในการสั่งซื้อสินค้า) ผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ Email
  • บริษัททำการนัดพบเพื่อพูดคุยเรื่องสเปคของสินค้าอย่างละเอียด และตกลงเวลาในการจัดส่ง
  • บริษัททำการเปิดหน้าบัญชีการค้า พร้อมตั้งรหัสลูกค้า (จำเป็นต้องใช้เอกสารทางราชการประกอบการเปิดหน้าบัญชี คือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ, ภพ. 20 และ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

หลังการสั่งซื้อครั้งแรก
ครั้งต่อมาก็ทำได้ง่าย แค่เพียง 3 ขั้นตอน

  • เริ่มทำการสั่งซื้อสินค้า
  • จัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
  • เจ้าหน้าที่มีการติดตาม/ สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

 

ขั้นตอน

การจัดส่ง

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ทำการสั่งซื้อกับ Foodville สด สะอาด ถูกสุขอนามัย เราจึงมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดซื้อ ตลอดจนการจัดส่ง โดยสินค้าทุกชนิดขนส่งด้วยรถห้องเย็นหรือรถกระบะที่มีหลังคาปิดมิดชิด มั่นใจได้เลยว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือคุณอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลา
foodville-image-desktop1

image

error: Content is protected !!
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner