1. ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการลูกค้า
รายละเอียดของงาน
 • ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • เปิดใบส่งสินค้า
 • ประสานกับลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้า และการขาย
อัตรา
หลายอัตรา
เงินเดือน
ตามตกลง และตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การบริหารและการจัดการทั่วไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00 - 21.00 น.
 • ถ้ามีประสบการณ์ และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค - บริโภค เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง : ตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาออก
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าให้ตรงกับสติ๊กเกอร์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณ
 • ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตาม Spec ของลูกค้าแต่ละราย
 • ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น PC เครื่องชั่ง ปืนสแกนบาร์โค้ด
 • รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อัตรา
หลายอัตรา
เงินเดือน
ตามตกลง และตามประสบการณ์
+ เงินพิเศษเพิ่มเติม หากทำได้ตามเกณฑ์ของบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถทำงานเวลากลางคืนได้
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานได้