บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด

เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเรา


ปัจจุบันธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เราจึงพัฒนานวัตกรรมการดำเนินธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการสินค้าและบริการที่ดีกว่าเดิม ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบัน การ Outsource การจัดหาวัตถุดิบและจัดซื้อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องแหล่งวัตถุดิบ และความสด สะอาด ปลอดภัย รวมถึงการควบคุมต้นทุน เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริการกิจการให้มีกำไรตามเป้าหมาย

สินค้า ของเรา

สินค้า ทั้งหมดของเรา

เวลา ทำการ

ฝ่ายบริการลูกค้า
09.00 น. - 21.00 น.ทุกวัน
โทรศัพท์ : 02-536-6963-4
โทรสาร : 02-536-6965
อีเมล cs@foodville.co.th